UWAGA!

22 września o godz. 10:00

odbędzie się spotkanie z Dyrektorem Szkół Policealnych.

Zapraszamy wszystkie osoby, które zadeklarowały chęć podjęcia nauki w Akademickim Centrum Kształcenia w Mławie i Ciechanowie.


 

Chcesz zapisać się do Naszej szkoły? Pobierz i wypełnij formularz zgłoszeniowy oraz dostarcz do sekretariaktu przy ul. Warszawskiej 52 w Mławie.

ZAPRASZAMY !

UWAGA!!!

W roku szkolnym 2017/2018 będzie prowadzony ostatni nabór w szkołach policealnych na kierunek technik farmaceutyczny.

Zapraszamy już teraz do MEDYCZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ AKADEMICKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA przy PWSZ w CIECHANOWIE i MŁAWIE.

To ostatnia szansa na zdobycie w ciągu 2 lat TECHNIKA FARMACJI uprawniającego do pracy w aptece. Uprawnienia nabyte nie są cofane!

Dla nas Polaków jesień to okres wielu rocznic. Jedną z nich jest odzyskanie przez Polskę niepodległości. Od 98 lat możemy cieszyć się powrotem Polski na mapy Europy i świata.
W związku z tym, w przededniu Święta Niepodległości, 10 listopada 2016 roku, po raz pierwszy w Naszej Szkole, został zorganizowany Konkurs Piosenek i Pieśni Patriotycznych dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Konkurs został objęty patronatem Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie doc. dr Leszka Zygnera. Przegląd ten został poprowadzony przez ppłk rez. Dariusz Kosakowski, który w ramach wstępu krótko przedstawił historię Polski oraz przywołał niektóre pieśni.

Celem Konkursu Piosenek i Pieśni Patriotycznych było przede wszystkim propagowanie piosenek żołnierskich i patriotycznych, podtrzymywanie i upowszechnianie kultury narodowej oraz wspieranie procesu dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego.

Ojczyzna to wielkie słowo, pisało o niej wielu wybitnych pisarzy i poetów. Każdy z nich innymi słowy opisywał dziejące się wydarzenia. Jedni sławili piękno jej krajobrazów, inni zachwycali się bohaterstwem ludu, czy wreszcie niepowtarzalnością języka i kulturą. Ale wszyscy zgodnie chcieli i nadal pragną, aby Polska była zawsze wolna, piękna i lepsza. Tymi ideałami kierowała się młodzież, przygotowując się i uczestnicząc w festiwalu piosenki patriotycznej.

Podczas koncertu na scenie każdy z finalistów wykonał przed publicznością i jury po jednym utworze. Zabrzmiały utwory znane praktycznie przez każdego Polaka. Nie zabrakło pieśni melancholijnych, poruszających serca, związanych z trudną historią kraju. Z drugiej strony publiczność usłyszała także piosenki lekkie, dynamiczne, wesołe, oddające klimat panujący wśród żołnierskiej braci.

Do konkursu zgłosiły się dwa zespoły i czwórka solistów. Wśród nich najwyżej oceniony został występ zespołu wokalnego z Gimnazjum nr 2 w Mławie w składzie: Weronika Sęczkowska, Natalia Skowrońska i Małgorzata Krajewska, które wykonały piosenkę "Biały krzyż". Drugie miejsce jury przyznało Kamili Kurek, uczennicy Zespołu Szkół nr 1 w Mławie za wykonanie utworu "Dokąd idziesz człowieku" zespołu Quo Vadis. Trzecie miejsce przypadło Maksymilianowi Sobotce, uczniowi Gimnazjum w Wieczfni Kościelnej za wykonanie "Kolędy partyzanckiej".

Oprócz laureatów, w konkursie zaprezentowali się również Agnieszka Lipińska, Robert Tokarski i zespół wokalny z Gimnazjum w Wiśniewie.

Największe oklaski zebrała jednak występująca poza konkursem grupa wokalna ze Szkoły Podstawowej w Janowcu Kościelnym.

Zaśpiewane przebojowo, choć poza konkursem piosenki "Kocham Cię Polsko" oraz "Jestem Polakiem" wzbudziły wśród słuchaczy niespotykany aplauz. Występ młodych artystów spodobał się do tego stopnia, że poproszono ich o występ na bis.

Wszystkim wykonawcom i nauczycielom, którzy przygotowali uczniów do występu, bardzo dziękujemy. Mamy nadzieję, że spotkamy się w przyszłym roku w szerszym gronie i wspólnie będziemy mogli nadal uczestniczyć w tym emocjonującym konkursie.

Dnia 10 listopada 2016 roku odbyła się już po raz piąty ceremonia ślubowania uczniów klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego. W tym uroczystym dniu, najmłodsi przedstawiciele braci uczniowskiej Akademickiego Centrum Kształcenia, ślubując na sztandar Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej zostali w sposób symboliczny włączeni do grona uczniów Liceum. Ponadto pierwszoklasiści otrzymali z rąk Komendanta Powiatowego Policji w Mławie mł. insp. Artura Ryfińskiego oraz Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień ppłk. Krzysztofa Futyma swoje pierwsze w życiu naramienniki z jedną belką.

Życzymy Wam, uczniowie klas pierwszych, aby słowa przysięgi, którą składaliście podczas ślubowania, stały się Waszym mottem i były obecne zarówno w Waszych słowach jak i czynach.

Po ślubowaniu uczniowie pozostałych klas odebrali wyższe stopniem naramienniki, odzwierciedlające odpowiednio przynależność do drugiej i trzeciej klasy.

W uroczystości uczestniczyła cała społeczność szkolna, rodzice oraz goście: Komendant Powiatowej Policji w Mławie mł. insp. Artur Ryfiński, Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień ppłk Krzysztofa Futyma, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie doc. dr Leszek Zygner, Kanclerz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie mgr inż. Piotr Wójcik, ppłk rez. Dariusz Kosakowski, przedstawiciel Zamiejscowego Wydziału Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Mławie dr Rafał Panfil oraz Dyrektor Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie mgr Dorota Rejniak - Kmita.
Każdy uczeń wspomina ten dzień, jako wyjątkowy.

Jako że uroczystość zorganizowana była w przededniu Święta Odzyskania Niepodległości, uczniowie klasy III a przygotowali z tej okazji program artystyczny zatytułowany "Polskie drogi do wolności".

Miło nam poinformować, iż w tym roku szkolnym zdawalność matury w naszym Liceum Ogólnokształcącym ACK wyniosła 100%!

W związku z tym

Drodzy Maturzyści!!!!!
Matura to udany start w dorosłe życie.
Należą się Wam serdeczne gratulacje,
że tak dzielnie przebrnęliście
przez egzaminacyjne trudy.
Życzymy Wami, żeby w dalszym ciągu
nie opuszczało Was szczęście,
a udany start był zapowiedzią
dalszych sukcesów.

Facebook