Dnia 12 października 2013 r. Akademickie Centrum Kształcenia wzięło udział w Ogólnopolskim solidarnym prosteście przeciwko narkotykom.

Jak zawsze, rozdawane były białe serduszka i białe balony - symbole Kampanii. Kampania poświęcona była ofiarom uzależnień, a więc na grobach osób uzależnionych zapłonęły znicze, odbyły się modlitwy, a 20 października zapłonęły Ciepłe Serca Pamięci dla wszystkich, którzy przegrali walkę z uzależnieniem. IX Kampania Białych Serc poświęcona była także chorym na AIDS, wśród których największy odsetek to narkomani. Był to apel głównie do młodzieży, dzieci, rodziców, nauczycieli i wychowawców. Nasza szkoła, już po raz kolejny wzięła udział w tej Kampanii. Naszym założeniem jest uczestnictwo w takich i podobnych akcjach społecznych.

 

 
 
Facebook