Wystawa Związku Miast Polskich Wypędzeni 1939 gościła w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej od 26.08.2014 do 19.10.2014. Na planszach wystawy oglądać można było archiwalne fotografie i dokumenty. Doskonała lekcja historii dla uczniów przybliżyła zwiedzającym informacje dotyczące deportacji. Dodatkowo wystawie towarzyszyły pokazy filmów dokumentalnych. Na zakończenie wystawy 17 października odbyło się podsumowanie. W debacie uczestniczyli Rektor PWSZ doc. dr Leszek Zygner oraz jeden z autorów wystawy Pan Jacek Kubiak. Na spotkaniu obecny był burmistrz miasta Mława Sławomir Kowalewski, słuchacze UTW, studenci Wydziału Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych oraz uczniowie Akademickiego Centrum Kształcenia. Nasi uczniowie brali czynny udział w debacie, a jeden z nich Piotr Zbyrowski wystąpił przed wszystkimi wygłaszając informacje dotyczące wypędzonych z okolic Mławy. Czynny udział uczniów ACK w takiej debacie pozwolił zdobyć dodatkowe informacje przydatne na lekcjach historii.

Facebook