16.01.2015- od godziny 16:00

25.03.2015 - od godziny 16:00

15.04.2015 - od godziny 16:00 (dzień otwarty dla rodziców uczniów klas maturalnych)

25.05.2015 - od godziny 16:00

12.06.2015 - od godziny 16:00

Facebook