TECHNIK WETERYNARII

08.01.2015 - Etap pisemny od godziny 11:30 TECHNIK WETERYNARII (egzamin w Mławie)

20.01.2015 - Egzamin praktyczny od 11:30 I grupa, od 16:00 II grupa (egzamin w Ciechanowie PWSZ ul. Narutowicza)

TERAPIA ZAJĘCIOWA

08.01.2015 - Etap pisemny egzaminu od godziny 13:30 (egzamin w Mławie)

15.01.2015 - Etap praktyczny egzaminu od godziny 12:30, którego efektem końcowym jest dokumentacja (egzamin w Mławie)

Facebook