Bartosz Januszewski, uczeń klasy Ia, wraz z Barbarą Zaborowską, nauczycielem języka polskiego, zakwalifikowali się do programu Centrum im. prof. Bronisława Geremka: Polska XX wieku-ogólnopolskie warsztaty historyczne im. prof. Bronisława Geremka. Jest to program skierowany do uczniów pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych oraz ich nauczycieli.

Celem programu jest wsparcie młodzieży w rozwijaniu zainteresowań historią, w szczególności historią najnowszą oraz promowanie wiedzy historycznej, jako ważnego narzędzia rozumienia współczesnego świata. Dla nauczycieli jest okazją do poszerzenia wiedzy, poznania atrakcyjnych metod nauczania oraz dyskusji ze świadkami historii ostatniego półwiecza.
W dniach 14-15 marca odbyła się pierwsza sesja w czasie której uczniowie i nauczyciele wzięli udział w interesujących warsztatach poświęconych stosunkom polsko-niemieckim, roli filmu dokumentalnego w nauczaniu ponadgimnazjalnym.
Uczestnicy projektu zwiedzili też Muzeum Powstania Warszawskiego oraz byli na spektaklu "Rosyjski kontrakt" w Teatrze Dramatycznym.

Cieszymy się z sukcesu naszego ucznia i jego nauczycielki, ponieważ zostaliśmy wybrani spośród 196 kandydatów i znaleźliśmy się w ścisłym gronie 15 szkół z całej Polski, która reprezentuje województwo mazowieckie.

Facebook